Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om prisuppgångar på samtliga marknader i mars 2024. Producentprisindex exkl. energirelaterade varor ökade med 0,5 % jämfört med mars föregående år.