Konjukturinstitutets beräkningar av prissättningen hos svenska företag under 2023 visar att de samlade konsumentpriserna har stigit ungefär lika mycket som näringslivets kostnader.