Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar om prisnedgångar på samtliga marknader och en negativ månadsförändring på såväl hemmamarknaden som import- och exportmarknaden i dec 2023.