Regeringen har fastställt prisbasbeloppet till 52 500 kronor för år 2023 och  det förhöjda prisbasbeloppet till 53 500 kronor för år 2023.