Riksdagen har antagit lagändringar som utökar möjligheterna för preventiva tvångsmedel i syfte att stärka de brottsbekämpande myndigheternas arbete.