Integritetsmyndigheten informerar om principöverenskommelse mellan EU-kommissionen och USA om ett nytt transatlantiskt ramverk för skydd för personuppgifter, Trans-Atlantic Data Privacy Framework.