Skatterättsnämndens förhandsbesked om reglerna för ränteavdragsbegränsning när bolag har utfärdat personaloptioner.