Högsta förvaltningsdomstolen har bedömt att ett bolag inte ska beskattas om det överför teckningsoptioner till anställda för aktier inom ramen för ett personaloptionsprogram.