Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att covid-19-lagen och lagen om tillfälligsmittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla den 31 mars 2022.