Ekobrottsmyndighetens checklista för att upptäcka varningssignaler på oseriösa aktörer som ofta använder företag som ett brottsverktyg har nu uppdaterats.