CSN får medel för att förbereda införandet av omställningsstudiestödet som förslås  kunna hanteras digitalt av myndigheten från och med den 1 oktober 2022.