Skatteverket har kommit med förtydliganden angående omställningsstöd vid bedömningen av huruvida ett företag är på obestånd samt omständigheter som kan vara tecken på obestånd.