Arbetsdomstolen (AD) har meddelat dom angående anställd som styrkt sjukfrånvaro i efterhand med läkarintyg efter 1,5 månads frånvaro. Initialt fanns en beviljad semestervecka.