Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar att befolkningen i pensionsålder växer i förhållande till den arbetsföra befolkningen i Sverige.