Tillväxtanalys rapporterar om 1 110 företag i konkurs under januari, 57% fler än 2023 och det högsta antalet konkurser sedan 1997. Antal anställda som berördes av konkurser ökade med 95%.