Statistikmyndigheten rapporterar om fler sjukdagar första kvartalet 2022. Jämfört med motsvarande kvartal 2021 ökade antalet sjukdagar med 50% per anställd, från 1,99 till 2,99 under sjuklöneperioden.