Riksdagen ger Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten bättre förutsättningar att effektivisera sitt informationsutbyte med andra myndigheter från och med den 15 februari 2024.