Statistiska Centralbyrån (SCB) rapporterar om företagens investeringar vilka totalt uppgick till 76,5 miljarder kronor under första kvartalet 2022. Det motsvarar 10% mer jämfört med första kvartalet 2021.