Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att sysselsättningen och arbetskraften ökade även under det Q2 2023. Antal anställda ökade samtidigt som långtidsarbetslösheten fortsatte att minska.