Statistikmyndigheten (SCB) har släppt en rapport som visar på ökad sysselsättning men inte minskad arbetstid i Sverige under tidsperioden 2005–2023.