Regeringen lägger förslag om ökad samverkan för brottsbekämpande myndigheter, Finansinspektionen,  banker, och tillsynsmyndigheter i syfte att förebygga, förhindra eller upptäcka penningtvätt.