Statistikmyndigheten rapporterar om ökad produktion inom näringslivet i september 2022 gällande alla sektorer; industri, tjänst och bygg.