Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att lönesumman år 2022 ökade med 6,6% jämfört med föregående år och uppgick till totalt 2 128 mdkr.