Statistikmyndigheten (SCB) rapporterar att företagens totala investeringar uppgick till 106,8 mdkr under Q2 2023, en ökning med totalt 12% eller 11,1 mdkr under jämfört Q1 2023.