Finanspolisens årsrapport för 2022 visar att banker och andra verksamhetsutövare allt oftare rapporterar in misstankar om penningtvätt till Finanspolisen.