Riksbanken har beslutat att styrräntan lämnas oförändrad på 4%. Bedömningen är att det finns tydliga tecken på att inflationen är på väg ner, men risker kvarstår.