Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4%. Inflationen är på väg att stabiliseras vid målet men inflationstrycket är fortfarande något förhöjt.