Riksbankens räntehöjningar har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 4 %. En åtstramande penningpolitik bedöms fortfarande vara nödvändig för att stabilisera inflationen.