Statistikmyndigheten (SCB)  rapporterar att inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) var 6,5% i oktober 2023, samma som i september vilket till stor del förklaras av sjunkande elpriser.