Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att hantera ett nytt statligt stöd till filmbranschen som kommer att utlysas för ansökningar under hösten och samtliga beviljade beslut ska meddelas innan årsskiftet.