Försäkringskassan uppdaterar systemet för att sjukanmäla medarbetare genom att ta emot xml-filer. Uppdateringen görs för att få en snabbare handläggning.