Tillväxtanalys rapport ”Nystartade företag 2022” visar att antalet nystartade företag minskar överlag men att nyföretagandet i branschen juridisk- och ekonomisk konsultverksamhet ökade.