Svenska regler om punktskatter anpassas till ett nytt EU-direktiv vilket medför nya lagar om tobaksskatt och alkoholskatt. Nuvarande lagar ersätts och de nya börjar gälla den 13 februari 2023.