Nya regler som tydliggör roller, ansvar och uppgifter för att öka säkerheten och förebygga arbetsmiljörisker i bygg- och anläggningsprojekt träder i kraft den 1 januari 2025.