Riksdagen sa ja till att stärka ägande- och brukanderätten och erbjuda skogsägare alternativ när värdefull skog skyddas. Det blir även nya ersättningsmarker och ett utökat markförsäljningsprogram.