Regeringen har publicerat sammanställningen av viktiga lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet 2022.