Arbetsmiljöverket upplyser om nya krav för medicinsk kontroll vid utfärdande av tjänstbarhets-intyg vid klättring med stor nivåskillnad samt rök- och kemdykning fr.o.m. 1 januari 2024.