Tidigare års underskott efter en förändring av företags ägarförhållanden ska begränsas och avdrag av underskott tas bort helt om underskotten är det övervägande skälet till att ägarförändringarna har skett.