Regeringen och Folkhälsomyndigheten vidtar åtgärder för att minska spridningen av covid-19. Ett antal ersättningar samt stöd återinförs och förlängs, 8 december 2021–31 mars 2022.