Regeringen lägger förslag som ska motverka kapning av bostadsrättsföreningar (BRF) och stärker skyddet för konsumenterna vid köp av nyproducerade bostadsrätter.