Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram en ny vägledning för verksamheter som omfattas av penningtvättslagen och som står under länsstyrelsens tillsyn.