Statistiska Centralbyrån (SCB) redovisar från och med den 31 maj statistik om Befolkningens arbetsmarknadsstatus (BAS) med utbudet av arbetskraft i Sverige per månad, kvartal och år.