Utredningen av nytt regelverk för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) har presenterat sitt förslag som bl.a. innebär att ersättningsnivån föreslås kunna beslutas utifrån historiska inkomster.