Riksdagen biföll utskottets förslag till ny mervärdesskattelag som ersätter den nuvarande mervärdesskattelagen (1994:200) och börjar gälla från och med den 1 juli 2023.