Regeringen har lämnat ett förslag om nya regler om konsumentskydd för användare, tillgång, säkerhetsregler och konkurrensregler samt underlätta fortsatt utbyggnad av fiber och trådlösa nät.