Regeringen har utsett Inga Otmalm till ny generaldirektör för Bolagsverket.