BAS-intressenternas Förening genomför en total översyn av kontoplanen och det första delprojektet som avser konton för anläggningstillgångar och övriga externa kostnader är ute på remiss.