En gemensam deklaration om Nordens framtida konkurrenskraft, tillväxt och säkerhet har undertecknats de nordiska regeringscheferna.