Högsta förvaltningsdomstols bedömning gör att huvudsaklighetsprincip inte längre är en förutsättning för nedsatt skatt för el som förbrukats i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.