Arbetsdomstolen (AD) har funnit uppsägning p.g.a. nedsatt arbetsförmåga sakligt grundad och att uppsägningen inte har brutit mot diskrimineringslagen.